V září začala nová školení pedagogů

Od září jsme v našich centrech začali školením pedagogů se zaměřením na výuku dětí se speciálními vzdělávacími potřebami za využití moderních technologií. Jednou z takových technologíi je tablet, za jehož pomoci se snažíme výuku zatraktivnit, rozvíjet logické myšlení, anebo např. kompenzovat jemnou motoriku.

Prvním tématem zářijového školení v našich centrech bylo využití tabletu jako nástroje pro rozšířenou realitu. V praxi tak můžete za pomocí aplikace HP Reveal, dostupné zdarma pro systémy iOS a Android, zatraktivnit probírané učivo a rozšířit běžnou školní učebnici o prvek rozšířené reality.

Důležitý je nápad! Na ZŠ Turkmenská ve Vsetíně si Mgr. Radka Třetinová pro své žáky připravila téma odpovídající aktuálnímu ročnímu období. Děti se učí poznávat přírodu na podzim. Radka si vytiskla několik nákresů listů stromu s čísly a za pomocí aplikace HP Reveal k nim přiřazuje obrázky a videa, které se pak děti učí poznávat. Výuka bude ještě atraktivnější, když vaše žáky sami necháte takovéto podklady ve formě obrázků, anebo videí v aplikaci připravit sami, je-li to v jejich dispozici.

Mgr. Soňa Špitálská se s žáky učí poznávat zvířata. Zvířata mají děti na černobílých kartičkách a Soňa jim chce ukázat, jak takový živočich vypadá v přírodě.

V Kroměříži si Mgr. Lenka Stojanová pro své děti připravila práci s textem, aby tak oživila běžnou učebnici a obohatila výuku o další zajímavý rozměr.

Nápadů je opravdu bezpočet. Aplikace se dá využít například jako kvíz, kdy dětem připravíte obrázky s osobnostmi, anebo událostmi a ptáte se dětí, kdo je na obrázku, případně co je to za událost. Děti pak odpovídají a sami si mohou svůj výsledek zkontrolovat tím, že tabletem namíří na obrázek a u něj se zobrazí správná odpověď.

Důležité je děti do tvorby interaktivních podkladů pro výuku aktivně zapojit, aby děti sami fotografie vkládaly, případně namlouvaly vlastní popisy k probírané látce.

Je úžasné sledovat jak se děti aktivně angažují do výuky a to i v předmětech, které jim moc nejdou, anebo je prostě nebaví. V očích dětí se navíc paní učitelka rázem stává, jak by to některé nazvaly, “Cool“.

2018-09-30T17:47:59+00:0030. září 2018|Videa|