Činnost Center kolegiální podpory v roce 2018

Ve školním roce 2018 budou naše Centra kolegiální podpory seznamovat pedagogy z běžných základních škol o možnostech výuky dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, za pomocí využití moderních technologií. Učitelé se seznámí s tablety a především výukovými aplikacemi, které již dnes využívají některé speciální školy a Logopedická centra v ČR.

V březnu 2017, měli možnost lektoři našich center načerpat nové zkušenosti nejen s využitím moderních technologií ve výuce na stáži ve Velké Británii. Anglické školy se zabývají společným vzděláváním již několik let a pro nás jejich návštěva byla velmi cennou inspirací.

Setkali jsme se s různými modely společného vzdělávání a to jak v soukromých školách, tak také ve školách zřizovaných obcí, městem. Velký důraz se kladl na vzájemnou spolupráci a sociální začlenění dětí se speciálními vzdělávacími potřebami do běžných tříd. Modely běžné výuky a způsob využití moderních technologií napříč předměty, byl velmi inspirativní. Děti jsou na techniku zvyklé a velmi rádi ji používají. Je na nás, abychom se naučili, jak za pomocí moderních technologií, které děti milují, je dále rozvíjet a pomáhat všem, bez rozdílu postižení.

Tablety a moderní technologie, nejsou pochopitelně ani zdaleka všespásným nástrojem pro model společného vzdělávání. Je to především pedagog, asistent pedagoga a rodič, kteří by měli najít společnou řeč, umět dítě motivovat, umět mu naslouchat a pomáhat mu v jeho dalším rozvoji. Neexistuje žádný univerzální recept. Každé dítě se speciálními vzdělávacími potřebami je jiné a má jiné potřeby a nároky. V našich centrech, se snažíme pedagogům ukázat některé funkční postupy a metody, které jak pevně věříme, mohou učitelům z běžných základních škol pomoci při práci s těmito dětmi.

2018-09-03T18:59:02+00:003. září 2018|Články|