Úvod2017-12-03T15:21:40+00:00

Vítejte na stránkách projektu

Centra kolegiální podpory

Projekt vznikl za podpory Evropské Unie, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a věnuje se problematice společného vzdělávání s cílem pomoci pedagogům ze základních a mateřských škol při výuce dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Projekt byl zahájen 1.9.2017 a do konce jeho období 31.6.2020 plánuje podpořit několik stovek pedagogů z českých škol.

Naše Základní škola, Bruntál, Rýmařovská 15 jako příjemce dotace projektu, ve spolupráci s předními odborníky na dané téma z celé ČR, vybudovala síť osmi vzdělávacích center, kde mohou všichni učitelé a pedagogický sbor ze základních a mateřských škol, získávat praktické znalosti a informace o možnostech práce s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami. Upřímně věřím, že projekt, který pro Vás připravili odborníci a učitelé s několikaletou praxí v oboru, bude přínosem a inspirací pro všechny, kterých se dané téma nově dotýká.
Mgr. Pavla Paseková, ředitelka školy
Několik let se se svými kolegy zabýváme výukou dětí, které vyžadují větší pozornost, než ty, na které jste byli doposud ve vašich školách zvyklí. Chtěli jsme vybudovat síť speciálních škol, kde bychom vám na setkáních ukazovali, jak obsáhlá je speciální pedagogika, jaké možnosti vzdělávání děti s postižením mají, a kolik úsilí a energie svým žákům denně dáváme. Nejde nám o politiku, protože v ní už o tyto děti mnohdy nejde. Ať budou u nás nebo u vás – potřebují odborníky. V našich Centrech se s vámi rádi podělíme o naše zkušenosti.
Mgr. Vojtěch Gybas, Mgr. Veronika Černotová, autoři metodiky projektu
V nově vzniklých Centrech kolegiální podpory v Bruntále, Opavě, Ostravě, Vsetíně, Uherském Hradišti, Kroměříži, Poděbradech a Kralupech nad Vltavou, jsme pro Vás ve spolupráci s předními odborníky na vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami připravili soubor vzdělávacích aktivit, které Vám pomohou ve Vašem dalším rozvoji při práci s Vašimi dětmi. V rámci našeho projektu se také naučíte, jak dětem pomáhat za využití speciálních pomůcek a také nejmodernějších technologií, jako je například iPad, který významně přispívá ke zlepšení komunikace a práci s dětmi s různými postiženími.
Jan Kučeřík, Jiří Bernátek, Jindřich Knodl, koordinátoři vzdělávacích center
Společné vzdělávání nastalo se začátkem minulého školního roku. Od začátku vyvolává mnoho emocí a otázek. Pedagogická veřejnost se rozdělila na konzervativce, kteří mluví o nemožnosti takového vzdělávání a na ty, kteří se pokoušejí najít cestu, jak myšlenku jednoho proudu vzdělávání naplnit. Hledání jakékoli nové cesty je vždy spojeno s obtížemi a neúspěchy, s analýzou realizovaných kroků a učení se z vlastních chyb, s pády, klopýtáním a opětovným vstáváním. Je ale také možné se poučit ze zkušeností těch, kteří již našli a jsou ochotni se se svým know-how podělit.

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Prostor pro takovou činnost se objevil v rámci výzvy č. 02_16_037 Podpora žáků se zdravotním postižením (Implementace APIV), pro kterou bylo alokováno Ministerstvem školství 300 miliónů korun. V rámci této výzvy se spojilo osm základních škol z Moravy i Čech, které mají dlouholeté zkušenosti se vzděláváním dětí se zdravotním postižením. Díky legislativě se jejich název postupně měnil od zvláštních a pomocných přes speciální a praktické až po dnešní základní, zřízené podle §9 odstavce 4.

Učitelé z těch „normálních“ základních škol se ozývali, že vzdělávat děti se zdravotním postižením neumí, nemají s nimi zkušenosti, dosud se s těmito dětmi nesetkali, a proto si s nimi nevědí rady. Svou práci mají rádi (vlastně spíše rády), chtějí se na příchod takových dětí připravit, poradit se, vzájemně se vzdělávat, ale není kde.

Abychom měli všechny proměnné pohromadě, musíme zmínit ještě jednu – zkušenosti s výukou pomocí výpočetní techniky. Tou se dlouhodobě zabývá společnost iŠkolství.cz.

Výsledkem tohoto spojení je projekt, který byl v rámci zmiňované výzvy podpořen hodnotící komisí MŠMT částkou více jak 20 miliónů korun.

Mgr. Petr Došek, garant projektu